Analysetjenester

Vi tilbyr individuelt tilpasset analyse for institusjoner og regioner, og vi orkestrerer analysesamarbeid for klynger av institusjoner og deres oppdragsgivere. Vi samarbeider med de fremste kulturanalyse-miljøene nasjonalt og internasjonalt.

Vi har siden 2013 gjennomført en lang rekke analyse-prosjekter på oppdrag fra enkelte institusjoner, klynger av institusjoner, statlige etater, fylker og kommuner. Det kan dreie seg om publikums- eller befolkningsundersøkelser, kvantitative og kvalitative, dybdeintervjuer eller fokusgrupper, digitale eller analoge. Vi samarbeider med blant andre Morris Hargreaves McIntyre (UK) , The Audience Agency(UK), WolfBrown(US), og Opinion, Ipsos og Norstat her hjemme.

I 2020 har vi stått bak COVID-19-Monitor i samarbeid med WolfBrown fra USA; en internasjonal tids-serie-undersøkelse, som måler utviklingen av etterspørselen av teater, opera, konserter og museumstilbud, analogt og digitalt, under pandemien.

I PUBDATA-piloten tester vi den britiske Audience Finder-metoden utviklet av The Audience Agency. 20 Institusjoner er med i piloten og rapporten som leges fram i desember 2020 skal vise hvordan Kulturmonitor bør rigges, finansieres og driftes i Norge de neste årene.