Medlemskap

Hvem er publikum, hvor representative er de, hvor stor er kryssbruken mellom institusjonene.

Om medlemskap

NPU er en sektorstøtteorganisasjon som arbeider for at offentlig finansiert kunst og kultur skal bli til glede for flere, og for at den smale og nyskapende kunsten skal kunne nå et større publikum. Vi produserer og formidler innsikt, holder foredrag og gir råd til ulike aktører i feltet, både tilbydere med publikumsrettet virksomhet, og premissleverandører i fylker og kommuner.

Vi er organisert som en forening. Våre medlemmer er våre eiere. Det er per 1. januar 2020 110 betalende medlemmer i nettverket. Medlemmene eier NPU og årsmøtet er NPUs øverste organ.

Årsmøtet 2020 finner sted 9. juni på Teater Manu i Oslo. Innkalling går ut 4 uker før årsmøtet finner sted. Forslagfrist er 2 uker før møtet finner sted.

NPU er et bransjehevende tiltak og vår faglige virksomhet utfolder seg innenfor tre hovedområder:

Basis medlemskap 1

BASIS


Pluss medlemskap 1

PLUSS


Fordeler for basis-medlemmer

  • Eksklusiv tilgang til rapporter, analyser, artikler og ressurser bak betalingsmur
  • Ubegrenset antall billetter til NPU's digitale møteplasser
  • Bistand til evaluering av virksomhetens arbeid med publikumsutvikling - inntil 2 timer per medlem i året
  • Strategisk rådgivning, foredrag og workshops til rabattert medlemspris

Ekstra fordeler for pluss-medlemmer

  • Eksklusiv deltakelse i en årlig, syndikert publikumsundersøkelse med dashboard-rapportering
  • Utforming av spørsmål og analyse-uttak i den syndikerte publikumsundersøkelsen slik at den tilpasses ditt publikum
  • Anledning til å delta i analysenettverk med faste møteplasser
  • Eksklusiv tilgang til analyseressurser (eksempelvis spørreskjema, etc.)


*Gjennomføringen av disse Pluss-fordelene avhenger av at det per år tegnes minimum 20 pluss medlemskap. Hvis det et år er færre en 20 medlemmer, vil medlemsavgiften tilknyttet forskjellen mellom basis og pluss-medlemskap bli satt på en egen konto. Pluss-medlemmene vil da i samråd med NPU avgjøre hvordan midlene evt. kan disponeres, og hvilke publikumsundersøkelser og analyser som best kan gjennomføres.

Pluss –medlemmer får anledning til å påvirke spørsmål og analyse-uttak fra den syndikerte publikumsundersøkelsen Klikk her for å bli medlem nå! (link til bli medlem)

Medlemsavgifter 2020

TypeAntall årsverkPrisAntall billetter til npu konferansen
Enkeltmannsforetak3000,-

1 billett inkludert NPU konferansen

Institusjoner:0-54000,-1 billett inkludert NPU konferansen
6-105000,-1 billett inkludert NPU konferansen
11-5010000,-21 billett inkludert NPU konferansen

50+

1 billett inkludert NPU konferansen
Kommuner og fylker*10000,-4 billett inkludert NPU konferansen

*Regioner per 1. januar 2020 betaler per fylke 31.12.2019
Eks: Viken betaler for Østfold, Akershus og Buskerud fylker per 31.12.19. = 90.000,- 12 billetter inkludert NPU konferansen.