Ungt Publikum

YOICE

01.04.2018
Tekst: NPU
Innsikt i unges drivere og barrierer for deltakelse topper listen over interesseområder blant NPUs medlemmer. Yoice-panelet er i 2020 et verktøy for publikumsutvikling i Viken og er første ledd i deres strategi for publikumsutvikling.
Person in brown jacket wearing orange and black beaded necklace scopio 0bbaadda 0c15 42bf bf16 219511a23c94

Innsikt i unges drivere og barrierer for deltakelse topper listen over interesseområder blant NPUs medlemmer. I 2017 arrangerte NPU konferanse om Ungt publikum.

Samme år innledet vi et samarbeide med Akershus fylkeskommune om å utvikle et brukerpanel for unge. YOICE.

Yoice-panelet er i 2020 et verktøy for publikumsutvikling i Viken. Det ble etablert i 2018 som et ledd i gjennomføringen av Akershus fylkeskommunes strategi for publikumsutvikling. Panelet er knyttet til en tilskuddsordning for publikumsutvikling med unge 16-29 som målgruppe. Det fungerer slik at institusjoner med tilskudd fra ordningen, og kommunen selv etter behov, kan teste konsepter og hente inn respons på eksisterende og planlagte aktiviteter for unge. Siden oppstarten i 2018 er det levert en serie rapporter som kan lastes ned fra denne siden.

NPU bistår Viken i koordinering av satsingen på publikumsutvikling. Panelet leveres av NPU i samarbeid med Opinion AS. Opinion har ansvaret for å rekruttere og vedlikeholde panelet og et eget team i Opinion gjennomfører alle aktiviteten i panelet.

De første panelistene ble rekruttert i januar 2018 med rekruttering pågår kontinuerlig. Målsetting for rekruttering er at panelet skal være representativt sammensatt geografisk og sosiodemografisk.

NPU samarbeider tett med Opinion, men støtter seg også til internasjonale kunnskapsprodusenter. Norsk-amerikanske Anne Boysen deltok på NPU-konferansen i 2014 og 2017 med innlegg basert på hennes egen forskning på generasjon Z - de som er født etter 1995. Les mer om dette på bloggen After The Millenials. The Sound Agency besøkte NPU-konferansen 2015 med et innlegg om "Generasjon Edge" - et annet ord for Generasjon Z. De har nettopp utgitt en ny rapport som vi har gjort tilgjengelig HER.

«VR høres mest interessant ut, da får man jo beste innblikk med øynene, og da husker man hele opplevelsen på sin egen spesielle måte»

Ola, 15, Drøbak

Rapporter

Hvem står bak Yoice?

Yoice er en tjeneste levert av Opinion AS, på vegne av Akershus Fylkeskommune og Norsk Publikumsutvikling. Yoice er utviklet i forbindelse med markedsundersøkelser, og all personinformasjon blir behandlet konfidensielt.
Viken fylkesvåpen skjerm svart RGB
Opinion logo