Hvorfor bli medlem?

Hva skal til for at publikum igjen velger å møte opp? Sjelden har det vært viktigere enn under COVID-19 krisen å vite hva som er viktigste drivere og hindringer for at publikum løser en billett til din institusjon. Det er i en økonomisk krisesituasjon som COVID-19 at du skal slippe å ta regningen alene for en nødvendig og grundig publikumsanalyse. Gjør som 110 andre organisasjoner og etater i kultursektoren; bli medlem av NPU og et nettverk av institusjoner som deler dine utfordringer.

Verdien av NPU-medlemskapet

NPU gir deg som medlem oversikt over publikum i sektoren, og beste praksis i feltet. Medlemsavgiftene sørger for at det finnes en aktør som kan organisere spleiselag og møteplasser for kunnskapsbygging og kunnskapsdeling, som kan bistå i forbindelse med strategisk publikumsutvikling på regionalt nivå og i institusjonene, som arrangerer faglig relevante møteplasser og holder foredrag og workshops som inspirerer til publikumsutvikling. Dette vil gi deg et nytt grunnlag for å sette inn krefter og ressurser der det kreves, og til å rapportere internt med henvisning til faglig grundige analyser.

Alle rapporter, analyser og ressurser er nå kun tilgjengelig for betalende medlemmer på nettsiden til NPU. Som medlem får du tilgang til “din side” som du kan oppdatere med kontaktpersoner og andre relevante opplysninger. Når du er logget inn som medlem får du tilgang på alle rapporter og ressurser. Vi kan linke nominasjoner til NPU-prisen og deltakelse i ulike utviklingsprosjekter og analyse-samarbeid til din organisasjons profil. Du kan se hvem som er kontaktpersoner på aktuelle fagområder hos andre medlemmer. Gjennom å synliggjøre kompetanse og beste praksis i de ulike organisasjonene legger vi til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging innad i NPU.

Nytt fra 2021 er at du kan velge om du vil være Basis-medlem eller Pluss-medlem av NPU.


Basis medlemskap 1

BASIS

  • Eksklusiv tilgang til rapporter, analyser, artikler og ressurser bak betalingsmur
  • Ubegrenset antall billetter til NPU's digitale møteplasser
  • Bistand til evaluering av virksomhetens arbeid med publikumsutvikling - inntil 2 timer per medlem i året
  • Strategisk rådgivning, foredrag og workshops til rabattert medlemspris
Pluss medlemskap 1

PLUSS

  • Eksklusiv deltakelse i en årlig, syndikert publikumsundersøkelse med dashboard-rapportering
  • Utforming av spørsmål og analyse-uttak i den syndikerte publikumsundersøkelsen slik at den tilpasses ditt publikum
  • Anledning til å delta i analysenettverk med faste møteplasser
  • Eksklusiv tilgang til analyseressurser som spørreskjema osv.
*Gjennomføringen av disse Pluss-fordelene avhenger av at det per år tegnes minimum 20 pluss medlemskap. Hvis det et år er færre en 20 medlemmer, vil medlemsavgiften tilknyttet forskjellen mellom basis og pluss-medlemskap bli satt på en egen konto. Pluss-medlemmene vil da i samråd med NPU avgjøre hvordan midlene evt. kan disponeres, og hvilke publikumsundersøkelser og analyser som best kan gjennomføres.

Forslag til medlemsavgifter 2021


TYPE

BASISMEDLEMSKAPPLUSSMEDLEMSKAP
Institusjoner/utøvende aktører
0-5 årsverk10.000,-25.000,-
6-10 årsverk13.500,-28.500,-
11-50 årsverk16.000,-36.000,-
51-100 årsverk20.000,-45.000,-
100 -200 årsverk25.000,-50.000,-
200+ årsverk27.500,-58.500,-
Kommuner30.000,-65.000,-
Fylker med under 500.000 innbyggere70.000,-
Fylker med over 500.000 innbyggere80.000,-
Fylker med over 1.000.000 innbyggere100.000,-

NB! Alle priser eks. mva