NPU– Prisen 2020

11.12.2020, 15:30 — 16:00

Første pulje nominerte ble presentert på det siste webinaret i 2020
Hf digital kultur Ui B
I år har vi et særlig fokus på hva som ble gjort for å opprettholde kontakten til etablerte brukere og strekke seg ut mot nye i den ekstraordinære tiden etter 12. mars da kulturlivet måtte stenge av smittevernhensyn. Vi har et særlig fokus på digital satsing/omstilling.

De fire første nominerte

Navn / Kategori
Oslo-Filharmonien
Fornyer
Det Norske Teatret
Fornyer
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)
Fornyer
Hålogaland Teater
Utvider

Publikumsutvikling og digital innovasjon


Hva ser vi etter?

NPU definerer publikumsutvikling som endringsarbeid med tydelige, langsiktige og tverrfaglige målsettinger for å utvide publikumsgrunnlaget. Prisen gis til organisasjoner som arbeider strategisk med publikumsutvikling.

For å vinne prisen må det være mulig å dokumentere effekt av tiltakene. Juryen lar seg imponere av endringer i antall, sosiodemografisk sammensetning og/eller etterlatt inntrykk. Juryen vil være spesielt mottagelige for prosjekter og satsinger som springer ut fra en klart en strategi eller et dokument som nedfeller formålet med virksomheten, og hvor resultater kan dokumenteres på en eller annen måte.

De nominerte

Det Norske Teatret er nominert i kategorien "fornyer" for satsingen på skjermbasert, smittefri live-deltakelse hjemmefra via teatrets nyutviklete strømmeplattform. Kommunikasjonsjef Thine Sletbakk Bugge forteller hvordan satsingen kom i stand, hva de har lært og hvordan DNT ser for seg å videreføre satsingen.

Oslo-Filharmonien (OFO) er nominert i kategorien "fornyer" for satsingen på digitale konserter under pandemien. Utviklingssjef Lars Petter Hagen forteller hvordan satsingen kom i stand, hvilke strategiske valg som er foretatt underveis og hvordan satsingen har påvirket OFOs videre arbeid med publikumsutvikling.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) er nominert i kategorien "fornyer" for sin satsing på digital formidling til eksisterende og nye publikumsgrupper under pandemien. Formidlingssjef Gunhild Rikstad ved SNK forteller en historie om å starte med "to tomme hender" og likevel oppnå store resultater.

Hålogaland Teater (HT) er nominert i kategorien "utvider" for strategiske satsing på mangfold og inkludering. HT ønsker spesifikt å inkludere publikum med funksjonsvariasjoner. Prosjektleder Ulrikke Benestad Fuller-Gee presenterer HTs satsing på Relæxt teater.

«Det er ingen som ser en Beethoven-video på Youtube og tenker at nå trenger jeg ikke å gå i Oslo Konsethus»

De fire første nominerte presenterte sine caser på det siste NPU-webinaret i 2020. Opptaket kan strømmes av alle NPUs medlemmer.

Det deles normalt ut priser i fire kategorier

Prisen Øker

Øker

Nominerte og vinnere kan dokumentere betydelig økning i tilstrømming, digitalt engasjement eller inntekter, uavhengig av sosiodemografisk profil, som resultat av langsiktig og strategisk publikumsutvikling.

Prisen Forsterker

Forsterker

Nominerte og vinnere kan dokumentere forsterket relasjon til etablert publikum, uavhengig av sosiodemografisk profil. Forsterket relasjon kan måles i økt og mer bredspektret bruk av institusjonens programtilbud, økt gjenkjøp/frekvens, økt tilfredshet med tilbudet, bedret omdømme, etc.

Prisen Utvider

Utvider

Nominerte og vinnere kan dokumentere økt engasjement og deltakelse i befolkningssegmenter med bestemt sosiodemografisk profil som resultat av målrettet arbeid med program, kommunikasjon, arrangementer, etc. Som konsekvens av denne økningen har institusjonen oppnådd et mer mangfoldig og representativt publikum, som i større grad speiler den sosiodemografiske sammensetningen i befolkningen.

Prisen Fornyer

Fornyer

Nominerte og vinnere kan vise til planlagt eller gjennomført utprøving av nye og innovative måter å arbeide på, for å oppnå økt, forsterket eller utvidet publikum. I denne kategorien er det ikke et krav at man kan se effekter av arbeidet, men det kan gis pris til innovativt arbeide som allerede har demonstrert effekt.

Tidligere vinnere

2018 ↓
2019 ↓