Rapportslipp: COVID-19 Monitor

210113 npu Rapportmal Covid Thumbnail 12
15.01.2021
Tekst: NPU
I 2020 gjennomførte NPU tre publikumsundersøkelser som målte effekten av pandemien på publikums lyst til å delta. Den tredje og siste rapporten er nå klar og tilgjengelig for alle våre medlemmer.

Hva har skjedd med publikum under pandemien?

Hvilke effekter har den langvarige usikkerheten rundt smitten hatt på publikums vilje til å delta? Hvilken rolle spiller digitale erstatninger i denne situasjonen? Og hvilke typer digitalt innhold er det større og mindre interesse for?

Vi har stilt spørsmålene bransjen er opptatt av for å kunne gjenåpne så smittefritt og trygt som mulig, og for å kunne utnytte det digitale mulighetsrommet på best mulig måte. Første innsamlingsrunde foregikk i perioden 25.-31. mai. Andre runde 14. -18 september. Tredje og siste innsamlingsrunde foregikk i perioden 23. november til 03.desember.

Det foreligger tre rapporter, en rapport fra hver innsamlingsrunde. Den siste gir et bilde av effekten av koronakrisen per 3. desember 2020 blant publikummet til 21 deltakende institusjoner fra hele landet. Den oppsummerer samtidig utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder.

I rapporten trekker vi fram det som er mest interessant på aggregert nivå. Institusjonene som deltar i prosjektet har tilgang til et online rapporteringsverktøy som gir mulighet til å filtrere svarene på en rekke underdimensjoner, se egen publikumsutvikling over tid, og sammenlikne egne resultater med andre i samme region eller bransje.

Rapporten er delt inn i tre deler: Del 1 tar for seg den fysiske deltakelsen. Del 2 tar for seg den digitale deltakelsen. Del tre tar for seg hovedfunn og anbefalinger fra NPU til sine medlemsorganisasjoner basert på tre runder med innsamling av data.

Nøkkelfunn

“Komfortnivået synker, digital tilpassning tiltar”

#På aggregert nivå kan vi innledningsvis slå fast at publikum er mer avventende enn de var ved forrige måling og at komfortnivåene synker, også med tanke på de mindre teatrene og museene som ble oppfattet som trygge i starten av krisen. Samtidig ser vi at publikum i økende grad venner seg til å delta digitalt, og at de ser fram til å bruke mer tid og penger på kunst og kultur når det igjen er helt trygt å vende tilbake.

#Vi har i denne runden sett en økning av antallet som avventer vaksinering, og kan heldigvis konstatere at det er svært få (bare 3%) som ikke vil la seg vaksinere. Men vaksinen vil ikke løse alle problemer. Over halvparten av de som vil la seg vaksinere med en gang de får tilbud om det vil ser likevel an infeksjonsraten i samfunnet før de vender tilbake. Det vil være avgjørende for en normalisering av situasjonen at publikum kan være sikre på at institusjonene kan tilby smittefrie arrangementer.

«Det er viktig for oss å få mer innsikt i hva publikum mener skal til for at de vil vende tilbake til fysiske kulturarrangementer igjen.»

Partner i prosjektet Kulturrådet i samtale med NPU-direktøren