COVID-19 Monitor

02 npu COVID19
08.06.2020
Tekst: NPU
Bilde: Bleed
Hva skjer med publikum under pandemien? I COVID-19 Monitor undersøker vi publikums-effekten av korona-krisen, både i Norge og internasjonalt. I samarbeid med WolfBrown (USA) og en rekke serviceorganisasjoner i USA og Australia, sporer vi utviklingen av publikums risikovilje og betalingsvilje for analoge og digitale kulturtilbud i denne ekstraordinære tiden.

COVID-19-monitor følger utviklingen i kulturlivet fra publikumsperspektiv. På oppdrag fra 20 institusjoner, NTO og Kulturrådet undersøker vi hva som har skjedd med risikoviljen og betalingsviljen til publikum. Hva skjer med publikum? Sitter de på gjerdet eller vil de benytte seg av det tilbudet som gis under pandemien? Hvilke langsiktige konsekvenser har nedstengningen og den sterkt reduserte kapasiteten, og hvilke muligheter finnes når det gjelder digitalt innhold? Er dette tiden for utvikling av digitale forretningsmodeller? Det er foregår 3 innsamlingsrunder: i mai, september og desember. Det skrives en rapport for hver runde. Rapportserien er tilgjengelig for alle NPU-medlemmer og partnere i prosjektet.

WEBINARSERIE : 30 minutters briefinger med Alan Brown (EN)

Høsten 2020 holdes det en rekke 30-minutters internasjonale orienteringsmøter for alle partnerne i prosjektet, i USA, Australia og Norge. Alle NPU-medlemmer har tilgang til disse webinarene. Webinaret ledes av Alan Brown som står bak den internasjonale COVID-19-undersøkelsen, og er rettet mot ledernivå. Hensikten med seminarene er å dele erfaringer rundt tiltak for å møte situasjonen basert på innsikten i undersøkelsene. På grunn av tidsforskjellen holdes disse møtene klokken 18:30-19:00 Norsk tid. Det er begrenset med plasser. (Max 250). Opptak av møtene legges ut på den USA-baserte nettsiden: audienceoutlookmonitor.com.

TILGANG TIL RAPPORTSERIEN og NPUs formidlingsarrangement på nett

Rapporten fra første runde viser publikumseffekten av koronakrisen per 30. mai 2020. Andre runde måler endringer i publikums holdninger til å delta medio september. Siste innsamlingsrunde foregår mot slutten av året og vil gjøre opp status ved inngangen til et nytt år. Som NPU-medlem får du rapporten tilsendt som pdf. Det holdes ett webinar etter hver innsamlingsrunde, som alle NPU-medlemmer har anledning til å delta i. Se tidslinje under.

Få tilgang til hele rapportseiren

Hovedfunn runde 3 av 3

FYSISK DELTAKELSE

#1 7 av 10 er ikke klare for å delta så snart myndighetene sier at det er trygt.

#2 2 av 10 avventer vaksine.

#3 Publikum returnerer ikke automatisk fordi om de er vaksinert. 4 av 10 vaksinerte avventer situasjonen i resten av samfunnet.

#4 Det er stadig færre som svarer at de føler seg komfortable med å besøke museer, teatre og konserthus.

#5 Innendørs arenaer med fastmonterte seter er førstevalget for flest. Å delta hjemmefra via skjerm ligger nå på andreplass, foran både lokaler uten faste seter og utendørs arenaer.

#6 Det er stadig flere som sier at de tror at de vil bruke mer tid og penger på kultur når pandemien er over og det er trygt å vende tilbake.

DIGITAL DELAKELSE

#1 1 av 3 har opplevd digitalt innhold fra organisasjonene som er med i undersøkelsen.

#2 5 av 10 sier at de har deltatt digitalt på museer, konserter eller teater siste to uker.

#3 Kun et fåtall (2 av 10) foretrekker lokale produsenter av digitalt innhold, 8 av 10 kan like gjerne oppsøke teatre, museer og orkestre i andre byer og land på deres digitale plattformer.

#4 Det er stadig flere som ønsker seg et permanent digitalt tilbud.

#5 Det er stadig færre som mener at digitalt innhold skal være gratis.

#6 Det er i snitt litt høyere betalingsvilje for direktesendinger enn opptak av forestillinger, konserter og omvisninger. Betalingsviljen ligger i snitt stabilt rundt 200 kroner i alle tre målinger.

HOVEDFUNN RUN 2 AV 3

Fysisk deltakelse


#1 Kun 36% er klare for å delta

#1 I mai var kun 40% av respondentene klare for å delta på kunst- og kulturarrangement. Antallet har sunket med fire prosent i september. Når sier kun 36% at de er klare for å delta.

#2 For 32% er det nok at myndighetene sier at det er trygt å delta
I mai svarte 6 av 10 at de ville vende tilbake så snart myndighetene opphevet restriksjonene. I september er det kun 32% som sier at de vil begynne å gå ut så snart myndighetene hever restriksjonene.

#3 45% avventer smitterisikoen

Antallet som avventer at smittekurven flater helt eller delvis ut har doblet seg etter sommeren. 45% ser an situasjonen nå, mot 23% før sommeren. Det er en klar tendens til at færre stoler blindt på myndighetenes anbefalinger, og at flere bestemmer selv når det er trygt å gå ut.

#4 51 % vil akseptere krav om bruk av munnbind
Krav om bruk av munnbind var demotiverende for 55% i mai. I september svarer over halvparten et ubetinget «ja» på at de ville besøkt institusjonene om det ble innført krav om bruk av munnbind. 30% svarer «kanskje», og kun 19% svarer kategorisk «nei».

#5 Den fysiske deltakelsen har økt siden mai

Det har vært en kraftig økning i den fysiske deltakelsen etter sommeren, særlig blant de som normalt går 5 ganger eller oftere. Det er bare 34% som ikke har lagt fremtidige planer om å gå på et kulturarrangement i midten av september, mot 62% i mai. Kun 6% hadde vært på teater, konsert eller i et museum siste to uker før målingen i mai. I september har 27% vært på teater eller konsert siste to uker før målingen. 18% har besøkt et museum.

Digital deltakelse

#1 Den digitale deltakelsen har sunket

Det er et betydelig lavere antall som har opplevd digitale konserter eller forestillinger siste to uker i september, sammenliknet med tallene fra mai. 7 av 10 hadde deltatt på noe digitalt (inklusive omvisninger og andre formidlingsarrangement) i mai, mens det kun var 45% som hadde gjort det samme i de første ukene av september. 3 av 10 hadde lagt planer å delta digitalt, de fleste innenfor de neste to månedene.

#2 Den digitale betalingsviljen ligger stabilt på 200,-
Betalingsviljen ligger i snitt på samme nivå som ved målingen i mai: på kr. 200,-. De eldre er mindre betalingsvillige enn de yngre. Det mest betalingsvillige alderssegmentet er de mellom 35 og 54.

#3 Mange ønsker et permanent digitalt tilbud

Vi spurte publikum om de betrakter digitale konserter, teaterforestillinger og utstillinger som en midlertidig kriseløsning, eller om de ønsker å ha det som en permanent mulighet. I snitt svarer 30% at de ønsker et permanent digitalt konsert- og teatertilbud. 40% ønsker et permanent digitalt museumstilbud. Alderssegmentet 35-54 er aller mest interessert i permanente, digitale tilbud.

#4 Verdien av direktestrøm

44% av respondentene mener at direktestrøm har fordeler framfor opptak. De setter særlig pris på nerven og følelsen av fellesskap som oppstår «her og nå». Yngre segmenter foretrekker direktestrøm i mye større grad enn eldre. 61% av de under 35 ser fordeler ved direktestrøm framfor opptak, mot 31% av de som er 75+.

#5 Digitalt som inkludering

Åpne svar på spørsmål om hva som gjorde mest inntrykk på personer som har deltatt hjemmefra via skjerm viser at digitale tilbud kan bety mye for personer som er interessert i utgangspunktet, men som ikke kan delta på grunn av fysiske avstander, helsemessig risiko, funksjonshemming og psykiske plager.

HOVEDFUNN RUNDE 1 AV 3

#1 Risikovilje

Kun 40% av institusjonenes kjernepublikum føler seg klare for å delta på kunst- og kulturarrangement per 30. mai 2020, 60% var foreløpig ikke klare.

#2 Høy tillit til myndighetene og institusjonene i Norge sammenliknet med USA og Australia

I Norge vil 6 av 10 vende tilbake så snart det er tillatt, mot 3 av 10 i Australia og 2 av 10 i USA. 9 av 10 stoler på at institusjonene sørger for at det er trygt å vende tilbake når de gjenåpner.

#3 Vilkår for å vende tilbake

For 4 av 10 er det ikke nok at institusjonene åpner. 23% avventer at smittekurven faller mot null, 6% avventer allmenn testing og 7 % avventer vaksine eller immunitet. 4% kan uansett ikke forestille seg å delta i uoverskuelig framtid.

#4 Smitteverntiltak

Hånd-desinfeksjon, redusert antall publikummere og kontaktløse betalingsmåter er mest motiverende for flest, krav om bruk av munnbind og temperaturmåling er mer splittende: demotiverende for noen og motiverende for andre.

#5 Programvalg

Det er større interesse for «feelgood»-innhold. 33% oppgir å være mer interessert i det enn før pandemien. Kun 6% vil være interessert innhold som tematiserer krisen.

#6 Digitale kulturopplevelser siste 2 uker

7 av 10 har hatt digitale kulturopplevelser de siste to ukene. 4 av 10 har deltatt mer siste to uker enn normalt. 4 av 10 har betalt for digitale opplevelser.

#7 Drivere og barrierer for digital deltakelse

De viktigste driverne har vært koronastengte institusjoner og ønske om å støtte en kunstner. De viktigste barrierene er mangel på interesse for å oppleve kunst og kultur via skjerm, eller for mye skjermtid allerede.

#8 Digital publikumsutvikling

Digitalt innhold representerer en mulighet for publikumsutvikling, særlig i yngre segmenter som ikke går ofte i teatret, museet eller konsertsalen.

#9 Digital betalingsvilje

Respondentene oppgir i snitt en betalingsvilje for digitale opplevelser på kr. 200,-. Det mest betalingsvillige alderssegmentet er 35-54.

Tidslinje

Dato
Beskrivelse
26.08.2020
18:30-19:00: Internasjonalt partnermøte med Alan Brown
17.01.2022
Andre innsamlingsrunde i Norge
23.09.2020
Internasjonalt partnermøte: Briefing
24.09.2020
Webinar: presentasjon av analyse av funn i andre innsamlingsrunde
21.10.2020
Internasjonalt partnermøte med Alan Brown
17.01.2022
Tredje innsamlingsrunde
17.01.2022
NPU-Webinar: presentasjon av analyse av funn i tredje innsamlingsrunde

Hvem står bak undersøkelsen?

Megan Bander
Megan Bander
Consultant & Business Manager
WolfBrown
Alan Brown Intrinsicimpact
Alan Brown
Grunnlegger
WolfBrown
62 E7 DC73 58 CF 4596 995 A 50 F83 E146 A43 1 201 a
Ingrid E. Handeland
Direktør
NPU

Tilgang til rapporter, webinar og et internasjonalt nettverk du kan møte og diskutere tiltak med?