Akershus Atlas 2016

14.11.2016
Akershus fylkeskommune samarbeider med NPU om publikumsutvikling og FoU som et ledd i å øke deltakelsen og åpne etablerte institusjoner for nye grupper av kulturbrukere. Akershus Atlas var den første undersøkelsen vi gjorde. Så fulgte Etnografisk studie av unge med minoritetsbakgrunn. Siden fulgte ungdomspanelet YOICE som har fått egen side.
Blue and brown desk globe scopio bd109c1d 4810 480a b838 3df0a061b5c4