Rapportserie om publikumseffekten av pandemien i 3 deler

COVID-19 Monitor: Rapportserien

15.01.2021
Tekst: NPU
Bilde: Bleed
Covid-19 Monitor er en publikumsundersøkelse som gjennomføres 3 ganger i 2020. Nå er 2 av 3 rapporter klare og tilgjengelige for alle betalende medlemmer.
210115 npu Rapportmal Covid Thumbnail

«7 av 10 avventer smittesituasjonen, vaksine og immunitet.»

NPU

Hva skjer med publikum under pandemien?

Første runde av COVID-19 undersøkelsen ble gjennomført i slutten av mai. Da skillte Norge seg ut blant landene i undersøkelsen som det hvor publikum hadde mest tillit til kunstinstitusjonene og myndighetene med tanke på å vende tilbake etter COVID-19. Bildet av et kjernepublikum ivrige etter å delta minst like mye når etter pandemien har endret seg over sommeren. Nå ser vi at mange er avventende til å delta fysisk, men at digitale løsninger er kjærkomne for sårbare grupper.


Analysenettverk og dashbord-rapportering


Covid-19-monitor er et analyse-samarbeid mellom NPU-medlemmer med tilskudd fra Kulturrådet og NTO. Deltagende institusjoner får tilgang til et enestående analysenettverk og rapportering via eget dashbord hvor de kan filtrere resultater. Fra 2021 vil du få mulighet til å tegne pluss-medlemskap med tilgang til disse unike tjenestene. NPUs styre foreslår for årsmøtet at denne typen analyse-samarbeid inngår som en fast komponent av NPU-medlemskapet fra 2021.