Intrinsic Impact - etterlatt inntrykk

21.01.2019
Går det an å måle virkningene av interkulturelle møter? Interkultur Drammen har lenge ønsket måle mer enn bare besøkstall og solgte billetter, men også å kunne måle hvordan arrangementene påvirker publikum.
Paavel liik fnltr Vbt8 Xs unsplash

Impact Studies

Med den WolfBrown-utviklede metoden «Impact Studies» er testet ut i et pilotprosjekt initiert av NPU og gjennomført av Interkultur Drammen. For dette nybrottsarbeidet er Interkultur Drammen nominert til NPU-prisen i kategorien "neste praksis". I denne sesjonen får vi vite hva de lærte. Kan de anbefale de amerikanske innvirkningsstudiene videre?