Publikumsatlas Hordaland

23.01.2017
Inspirert av Oslo-Atlas 2014 spleiset Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og 17 av våre medlemsinstitusjoner på kartlegging av publikumsterrenget i Hordaland. Resultatet "Hordaland Atlas" kan lastes ned her.
Bergen Hordaland Trolltunga Tåke

Hvilke typer kulturbrukere har vi på Vestlandet? Hvilke behov må institusjonene tilfredsstille hos de som har for vane å benytte visse kulturtilbud, kontra de som må foreta et aktivt valg om å prøve noe nytt? Hvordan redusere risikoen for at de føler seg utenfor og øke muligheten for at de kommer tilbake? Og hva må til for at de med størst avstand til kunst og kulturfeltet skal føle seg invitert og velkomne?

1500 mennesker i Hordaland har deltatt i en web-basert kulturmarkedsundersøkelse i februar i regi av NPU/Opinion. Undersøkelsen skal gi et viktig bidrag til den kunnskapsbaserte utviklingen av kulturtilbud, programmering og kommunikasjon i Bergen og Hordaland. Den skal både informere og inspirere institusjonene til å arbeide mer målrettet med publikumsutvikling, og inneholde relevant tematikk for Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune når det gjelder befolkningens behov i møte med kulturtilbudene.

Undersøkelsen tilbyr et nytt, felles språk om ulike typer publikum med ulike typer behov, en felles forståelse av behovene til disse segmentene, en felles forståelse av kommunikasjonsstrategier som fungerer for de ulike segmentene. Den gir et sammenlikningsgrunnlag og et felles fundament for å samarbeide om å nå ut til ulike segmenter i markedet. Undersøkelsen vil gi kulturinstitusjonene innsikt i sin posisjon i kulturmarkedet i Hordaland, noe som vil kunne gi retning i arbeidet med utvikling av egen publikumsstrategi og samarbeid mellom institusjoner.

Den skal utformes slik at den gir sammenligningsgrunnlag i forhold til andre regioner og institusjoner. Akershus fylkeskommune har gjennomført en lignende undersøkelse i år, og vi arbeider med å gjennomføre lignende undersøkelser i resten av landet.