Oslo Atlas 2013

09.02.2016
Denne rapporten fra februar 2014 gir deg oversikt over brukere og ikke-brukere av offentlig finansiert musikk- og scenekunst i Oslo og Akershus.
Joseph frank Dymr YZBV5 VQ unsplash

Oslo Atlas er utført av Morris Hargreaves McIntyre/ Lateral Thinkers på oppdrag av Norsk publikumsutvikling. Morris Hargreaves McIntyre er et internasjonalt, strategisk markedsundersøkelsesbyrå som jobber med kultur, kulturarv, reise, fritid, media og veldedige organisasjoner. De har 25 års erfaring med publikumsutvikling i England og internasjonalt, og har utviklet to spesifikke produkter – Publikumsatlas og Culture Segments. I forbindelse med Performaprosjektet har vi testet denne segmenteringsmodellen.

Oslo Atlas er den mest omfattende undersøkelsen av kulturpublikum som noen sinne har blitt gjort i Oslo. Det bygger på en omfattende online spørreundersøkelse med 1500 voksne respondenter (15 år og eldre). Respondentene er fra hele Oslo og Akershus og fordelingen er representativ for hele markedet.

Oslo Atlas undersøker ikke bare eksisterende publikum, men tapt og potensielt publikum. Det kartlegger markedets motivasjonsgrunnlag, ikke bare tidligere bruksmønster. Oslo Atlas dekker alle typer kulturelle aktiviteter og kunstformer.

Vi definerer markedet som innbyggere i Oslo og Akershus over 15 år som har vært engasjert i en kulturaktivitet på et eller tidspunkt i sitt liv – som har besøkt minst ett kulturarrangement i denne tidsepoken (dette inkluderer kino, live musikk, komedie, museer, gallerier, teater og dans). Dette utgjør 99% av befolkningen i Oslo over 15 år; totalt 945.500 individer. Befolkningstall er hentet fra Statistisk Sentralbyrå og rundes av til nærmeste hundre. Alle % og tall er basert på det totale markedet for kultur, med mindre noe annet er sagt.

Culture Segments er et inndelingssystem som ikke grupperer folk etter sosio-demografiske kriterier som alder, inntekt eller kjønn, men etter grunnverdier og holdninger til kultur og behov, ønsker og motivasjon for å engasjere seg. Dette gir en dypere forståelse for folk og for hvordan man skal rette seg mot dem basert på de opplevelsene de ønsker, og å formulere budskap som treffer dem og skape opplevelser som dekker deres behov.

Culture Segments er et bransje-spesifikt segmenteringssystem for kunst og kulturorganisasjoner. Systemet er basert på data fra Audience Atlas Australia, og bygger på over 10 års ledende ekspertise i å hjelpe organisasjoner til å forstå kunst-, kulturpublikum og å møte deres ulike behov

Rapporter