Eierskap og forretningsmodell i en fremtidig driftsfase

PUBDATA: På vei mot Kulturmonitor

20.01.2021
Tekst: NPU
Denne rapporten beskriver hvordan prosjektet «PUBDATA 2019-2020» har arbeidet for å berede grunnen for en fremtidig løsning på det som er en utfordring for publikumsutvikling og forretningsutvikling i Norsk kultursektor: at vi har for dårlig innsikt i hvem som deltar og hva som motiverer for deltakelse på ulike kunst- og kulturtilbud i ulike grupper. Ønsket fremtidig løsning har fått navnet Kulturmonitor. PUBDATA- prosjektet fungerer som et forprosjekt på veien mot en ønsket fremtidig Kulturmonitor.
Screenshot 2021 01 20 at 12 43 51

PUBDATA-prosjektet hadde som formål å utvikle ennasjonal analysetjeneste som kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for publikumsutvikling og forretningsutvikling i norsk kunst- og kultursektor. Målgruppe for det fremtidige verktøyet var institusjonene og deres oppdragsgivere. Verktøyet skulle kunne brukes til å få innsikt både i brukere og ikke-brukere av ulike kunst- og kulturtilbud, og kunne benyttes i arbeidet for et mer inkluderende kulturliv. Det var et mål å supplere survey-baserte metoder med reelle besøksdata for å mer presist kunne kartlegge kulturbruken i ulike grupper av befolkningen.