Publikumsutvikling ved Hålogaland Teater

Essens og tilhørighet

25.11.2020
Tekst: NPU
I januar 2020 startet NPU arbeidet med en befolkningsundersøkelse på oppdrag av NPU-medlem Hålogaland Teater. Målet er å utvide publikumsgrunnlag for HT gjennom å gi innsikt i etterspørselen etter kunst og kultur generelt ogteater/scenekunst spesielt. Essens og tilhørighet er de to mest scenekunstvante segmentene i den britiske segmenteringsmodellen Culture Segments som brukt i prosjektet.
HT scene vest