Oppfatninger om dans og Dansens Hus blant brukerne og befolkningen

Dansens publikum

30.05.2018
Tekst: NPU
Bilde: Tale Hendnes
Norsk publikumsutvikling og Opinion har på oppdrag for Dansens Hus undersøkt oppfatninger og interesse knyttet til dans og Dansens Hus blant dagens publikummere og Oslos innbyggere forøvrig. Overordnet målsetning er at undersøkelsen skal gi Dansens Hus et bedre kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å utvikle publikum, målrette kommunikasjonen og styrke Dansens Hus’ og dansens posisjon.
FOTO TALE HENDNES 2 7

Last den fullstendige rapporten under.

– Publikumsundersøkelsen har gitt oss ny og konkret innsikt i eksisterende publikum, potensielt publikum, hvordan kommunikasjonsstrategien vår fungerer og Dansens Hus´ posisjon i markedet. I tillegg til statistikk og tall gir den også råd for utviklingen av kommunikasjonsarbeidet videre. Undersøkelsen blir en viktig bærebjelke i utformingen av ny strategiplan for Dansens Hus i høst, sier kommunikasjonssjef i Dansens Hus, Erik Årsland.

Undersøkelsen har særlig fokus på publikums informasjonsbehov og syn på kommunikasjonen fra Dansens Hus. Siden høsten 2016 har Dansens Hus arbeidet med å legge om markedsføringsstrategien og kommunikasjonsprofilen, og satser i økende grad på egen innholdsproduksjon. Det innebærer konkret at Dansens Hus produserer eget medieinnhold, herunder saker av redaksjonell karakter til eget magasin, nettsider og sosiale medier. Dansens Hus ønsket derfor innsikt i hvordan innholdsproduksjonen oppleves av publikum, herunder hvilken effekt den eventuelt har på kjøpsadferden.

Videre ønsket Dansens Hus å få innsikt i sin posisjon i scenekunstmarkedet. En del av rapporten viser hvordan aktive brukere ved Dansens Hus forstår og bruker scenekunst, hvilke andre institusjoner de oppsøker innenfor scenekunstfeltet, og hvordan de oppfatter forskjellene mellom dem.

Undersøkelsen ser også på utvikling over tid på flere områder, sammenlignet med tidligere studier gjennomført av Dansens Hus:

  • I 2013-2015 deltok Dansens Hus i Performaprosjektet, som handlet om å forstå og inkludere ikke-brukere av scenekunst i Oslo. Her ble det gjennomført en segmenteringsanalyse av befolkningen som deler markedet og publikum inn i åtte hovedtyper basert på forventninger og behov. Dansens Hus ønsket i denne undersøkelsen å måle endringer i segmentsammensetningen både i befolkningen og blant egne billettkjøpere.
  • I 2011-2012 gjennomførte Perduco (senere fusjonert med Opinion) en nullpunktsmåling av interesse og bruk av dans i Oslo og kjennskap til Dansens Hus. På flere områder viser rapporten endringer og utvikling i markedet siden 2011-2012.